Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2019

greenhazel
22:23
1701 4c9e
Reposted fromursa-major ursa-major viaaura-lunaris aura-lunaris

June 18 2019

greenhazel
19:58
Reposted fromFlau Flau viaaura-lunaris aura-lunaris
greenhazel
19:50

June 06 2019

greenhazel
20:40
8296 276a 500
Reposted fromlaters laters viawakemeupx wakemeupx
greenhazel
20:35
greenhazel
20:30

June 05 2019

greenhazel
08:06
0766 8d04 500
Reposted fromthetemple thetemple viaMezame Mezame

May 24 2019

greenhazel
12:38
Przy niewłaściwej osobie będziesz wiecznie błagać o uwagę, czas i zainteresowanie. Odpowiednia osoba ofiaruje Ci to wszystko tylko dlatego, że Cię kocha.
— Rafał Wicijowski
greenhazel
12:38
Nie pozwól sobie na etap... jesteś fajna, ale. Nie ma ALE. Albo ktoś od początku chce z tobą coś, albo niech spierdala. Fajne i ładne to są bambosze na targu. Ty masz być, kurwa, NIEPOWTARZALNA.
— Myślenie jest erotyczne
greenhazel
12:36
4589 2f91 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

May 21 2019

greenhazel
22:20
6965 b671 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
greenhazel
22:16
Reposted frombluuu bluuu viaawaken awaken
greenhazel
22:08
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
greenhazel
21:50
0290 3438
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabeattman beattman
greenhazel
21:47
2363 6d5f
greenhazel
21:33
9564 e02e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viabeattman beattman
greenhazel
21:31
6420 90b4 500
Reposted fromsavatage savatage viabeattman beattman
greenhazel
21:30
1116 ee03
Reposted fromRowena Rowena viabeattman beattman
greenhazel
21:18
2046 76fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMezame Mezame
greenhazel
09:15
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viaaura-lunaris aura-lunaris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl