Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

greenhazel
19:27
greenhazel
19:27
greenhazel
19:27
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.

October 13 2017

greenhazel
15:40
6386 ccee

September 25 2017

greenhazel
18:31
0812 d72f
Reposted fromscorpix scorpix viaIriss Iriss
greenhazel
18:31
greenhazel
18:31
8118 780a 500
Reposted from0 0 viaIriss Iriss
greenhazel
18:30
2527 ac9b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
greenhazel
18:30
6266 1a87 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaspokodama spokodama

September 23 2017

18:18
18:16
18:16
5851 8588 500

feuillestomber:

Lake District, England

Reposted fromSkydelan Skydelan

September 02 2017

16:57
7172 0efb
Reposted fromSkydelan Skydelan
greenhazel
13:24
I kiedy pierwszy raz go spotkałam, zastanawiałam się, co mogłoby mnie łączyć z takim facetem jak on.
Reposted fromitwaslove itwaslove viagdziejestola gdziejestola
13:21
greenhazel
13:08
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
greenhazel
13:06
Sunset Behind Kjeragbolten
greenhazel
13:05
greenhazel
13:03
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
greenhazel
13:03

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl