Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2018

greenhazel
22:32
greenhazel
22:29
7143 7784 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaMezame Mezame
greenhazel
22:28
2074 ae6f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaMezame Mezame
greenhazel
22:28
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

January 07 2018

greenhazel
19:16
To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— nie mów nic ,kocham Cię
Reposted fromzenibyja zenibyja viaprecelka precelka
greenhazel
19:16
3833 8636
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaprecelka precelka
greenhazel
11:44
9788 3ddc 500
Reposted fromoutoflove outoflove viainvisibile invisibile

December 29 2017

greenhazel
20:47
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viaoutoflove outoflove
greenhazel
18:48
7811 a07c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
greenhazel
18:48
7821 28f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

December 28 2017

greenhazel
13:05
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via4777727772 4777727772
greenhazel
13:01
12:59
greenhazel
11:22
Piękna kobieta jest zmysłowa i silna. Jej pewność siebie i elegancja wypływa z jej wnętrza.
— Francisco Costa
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
greenhazel
10:00
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viaSkydelan Skydelan

December 22 2017

greenhazel
18:55
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viahydrosphere hydrosphere
greenhazel
18:51
9996 c7a9
Reposted fromnyaako nyaako vianataliana nataliana
greenhazel
18:50
8951 4e18
Reposted fromstylte stylte vianataliana nataliana
greenhazel
18:49
Podsumowując cały rok, Ty byłeś najlepszym co mogło mnie spotkać. 
Reposted fromczaadzik czaadzik vianataliana nataliana
greenhazel
18:45
0071 5489
Reposted fromursa-major ursa-major
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl