Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2019

greenhazel
09:31

March 12 2019

greenhazel
10:17
Nigdy nie błagaj kogoś o bliskość.
Jeśli będzie chciał być
TO BĘDZIE.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaawakened awakened
greenhazel
10:13
0819 bc89 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaawakened awakened
greenhazel
10:11
greenhazel
10:04
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawaken awaken
greenhazel
10:03
8032 cc98 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viaawaken awaken
greenhazel
09:59
5989 4cc6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via13-days 13-days

March 06 2019

greenhazel
21:15
6968 1419
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
greenhazel
21:15
Chcę być osobą,którą boisz się stracić.
— poranne
Reposted fromweightless weightless viawakemeupx wakemeupx
greenhazel
21:15
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
greenhazel
21:15
7823 dd2b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaSkydelan Skydelan

February 21 2019

greenhazel
19:58
- A co Ty taki doniczegowaty dzisiaj?
- Płakać mi się chce.
— Edward Stachura "Siekierezada albo Zima leśnych ludzi"
Reposted fromxalchemic xalchemic viafrytkatosia frytkatosia
greenhazel
19:58
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
greenhazel
19:43
5122 15c7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
greenhazel
19:39
3748 6ded
Reposted fromdailylife dailylife viamoai moai
greenhazel
19:17
greenhazel
19:12
6900 ccf3
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

February 19 2019

18:45
greenhazel
18:36
greenhazel
18:24
Reposted frombluuu bluuu viainvisibile invisibile
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl