Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2019

greenhazel
23:36
6679 c622
greenhazel
23:35

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viaaura-lunaris aura-lunaris
greenhazel
23:33
4726 1ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin

August 16 2018

greenhazel
14:58
greenhazel
14:44
8327 73ff 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
greenhazel
14:43
8357 d5bc 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 17 2018

greenhazel
22:09
greenhazel
22:05
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSkydelan Skydelan
greenhazel
22:04
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— blackismycolour.soup.io czytasz w moich myślach, w sercu...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaSkydelan Skydelan
greenhazel
21:52
0544 476a
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaSkydelan Skydelan

July 02 2018

greenhazel
12:35
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia viapikkumyy pikkumyy

July 01 2018

greenhazel
10:10
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— Michael Nast
Reposted fromBloodEve BloodEve viaaynis aynis
greenhazel
10:10

Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.

— C. Joybell C.
Reposted fromyourtitle yourtitle viaaynis aynis
greenhazel
10:10
6528 c177 500
greenhazel
10:10
Od jakiegoś czasu nie wstydzę się tego kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone by zawojować świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
greenhazel
10:09

June 30 2018

greenhazel
14:29
greenhazel
13:55
9975 0a48 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
greenhazel
13:39
3455 eb83 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaekhemm ekhemm
greenhazel
13:30
1480 e7a5 500
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl