Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2019

greenhazel
18:44
Mam ochotę się wtulić, tak z całej siły, w kogoś, komu mogę zaufać (…) Chciałabym pozostać w tej pozycji wiele, wiele godzin, aż spłynie ze mnie cały gniew, bunt, cały ten cholerny, wielotonowy smutek.
— A.Olejnik
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaincentive incentive
18:40
4101 347e

leavesandpumpkins:

Want more autumn beauty on your dash? Follow leavesandpumpkins

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaaura-lunaris aura-lunaris
greenhazel
18:40
2521 42be
Reposted fromolbaria olbaria viaaura-lunaris aura-lunaris
greenhazel
18:40

October 11 2019

greenhazel
16:58
Szczęście jest pragnieniem powtarzalności. 
— M. Kundera "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted frombrainless brainless viairmelin irmelin
greenhazel
16:56
Reposted fromjasminum jasminum viaaura-lunaris aura-lunaris

October 10 2019

greenhazel
20:36
Reposted frombluuu bluuu viasucznik sucznik
greenhazel
09:27
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapimpmyheart pimpmyheart
greenhazel
09:26
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— F. Nietzsche
Reposted fromvaporous vaporous viaMezame Mezame
greenhazel
09:23
Tylko tyle możemy zrobić. Stawiać kolejne kroki. A jeśli zrobisz ich wystarczająco wiele, nagle dokądś docierasz.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
greenhazel
09:12

October 05 2019

greenhazel
22:56
8902 55a1 500
Reposted fromstationC stationC viairmelin irmelin
greenhazel
22:36
8091 eda2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
22:35
4890 d623 500

fashionglamourstyleluxury:

Dinner in London Town.

Reposted fromSkydelan Skydelan viaawaken awaken
greenhazel
22:34
"Przyjaciołom nie opowiadam o swoich smutkach: niech sobie, jebani, znajdą inne rozrywki".
— J. Cercas "Władca cieni", przeł. E. Zaleska
Reposted frominzynier inzynier viaawaken awaken

October 04 2019

greenhazel
13:31
- Nie mam pojęcia, co robię.
- Ja też nie - odpowiada. - Nikt nie wie. Wszyscy po prostu żyjemy jak możemy. Usiłujemy znaleźć sens w rzeczach, które prawdopodobnie nigdy go nie miały.
— Minka Kent – Perfekcyjne kłamstwo

October 02 2019

greenhazel
21:57
2480 15d2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
greenhazel
20:45
4193 f69c
Reposted fromursa-major ursa-major vianargle nargle
greenhazel
20:32
Reposted fromshakeme shakeme viausmiechprosze usmiechprosze

October 01 2019

greenhazel
20:57
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl