Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2017

greenhazel
13:03
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
greenhazel
13:03

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viadancingwithaghost dancingwithaghost

August 25 2017

greenhazel
15:24
2046 76fb
greenhazel
15:22
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile vianataliana nataliana

August 20 2017

greenhazel
20:28
6544 bd23
Reposted fromfitvet fitvet viafoods foods
greenhazel
16:57
5229 eb5c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaPajex Pajex
greenhazel
16:57
greenhazel
16:56
Chemiczny świat, pachnący szarością
Z papieru miłością
— Myslovitz "Długość dźwięku samotności"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapikkumyy pikkumyy
greenhazel
14:32
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viaucieknijmi ucieknijmi
greenhazel
14:31
6184 13c4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafoodislove foodislove
greenhazel
14:29
Szukanie własnej ścieżki, własnych rozwiązań, tworzenie nowych rzeczy, pójście pod prąd przeciętnym konwencjom - to są wszystko rzeczy wartościowe
— Wojtek Kukuczka o życiowych wyborach ojca.
Reposted fromcorvax corvax viaretro-girl retro-girl

August 13 2017

greenhazel
17:10
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek viagdziejestola gdziejestola
greenhazel
17:10
2454 28d0 500
greenhazel
17:10
greenhazel
17:10
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
     
Reposted fromlip lip viagdziejestola gdziejestola
greenhazel
17:09
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
greenhazel
17:05
To nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś lub coś ma cię zaskoczyć, i tak to zrobi, nieważne, jak nerwowo będziesz się rozglądał, jak cicho będziesz szedł, na ile zamków będziesz zamykał drzwi.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
greenhazel
17:04
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll

July 23 2017

23:00
0813 bb26
Reposted fromnameherhope nameherhope viagdziejestola gdziejestola
greenhazel
22:53
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl