Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

greenhazel
22:44
3956 4953
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianienasycenie nienasycenie

February 05 2020

greenhazel
21:07
5553 5334
Reposted fromursa-major ursa-major
greenhazel
21:05
greenhazel
21:05
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione
greenhazel
21:03
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin

January 18 2020

greenhazel
15:55
0144 0e16
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
greenhazel
15:18
greenhazel
15:18
greenhazel
15:18
greenhazel
15:17
Nie ma nic bardziej intrygującego dla mężczyzny niż kobieta, która jest skrzyżowaniem anioła i diabła.
— Tomasz Jastrun
greenhazel
15:13
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
greenhazel
14:57
greenhazel
14:56
uśmiech, prosty komplement i trochę odwagi, są w stanie otworzyć wiele drzwi, które do tej pory były zamknięte.
greenhazel
14:46
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viadancingwithaghost dancingwithaghost
greenhazel
14:46
greenhazel
14:31
6921 a450
greenhazel
14:31

January 12 2020

greenhazel
14:20
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
greenhazel
14:19
4608 0bfe
Reposted fromipo ipo viadancingwithaghost dancingwithaghost
greenhazel
14:02
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl