Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2020

greenhazel
18:03

February 26 2020

greenhazel
17:00
5443 d4fd
Reposted fromarwen arwen viadancingwithaghost dancingwithaghost
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

February 25 2020

greenhazel
15:17
4480 a372
Reposted fromretro-girl retro-girl viausmiechprosze usmiechprosze
greenhazel
15:17
7336 a0bf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaincentive incentive

February 23 2020

greenhazel
22:15
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamononok mononok
greenhazel
22:15
- A co Ty się tak do mnie cały czas uśmiechasz?    
- Cieszę się z Ciebie.   
- Ze mnie się cieszysz?   
- Tak. Cieszę się, że istniejesz. Twoje istnienie stanowi dla mnie niewyobrażalne szczęście.
— Aleksandra Steć
Reposted fromlovvie lovvie viamononok mononok
greenhazel
22:14
Czasem po prostu potrzebujesz usłyszeć, że jesteś dzielna. Że jesteś wspaniała.
— Mów mi tak
Reposted frominmybetterworld inmybetterworld viamononok mononok
greenhazel
22:14
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamononok mononok

February 18 2020

greenhazel
22:44
3956 4953
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianienasycenie nienasycenie

February 05 2020

greenhazel
21:07
5553 5334
Reposted fromursa-major ursa-major
greenhazel
21:05
greenhazel
21:05
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione
greenhazel
21:03
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin

January 18 2020

greenhazel
15:55
0144 0e16
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
greenhazel
15:18
greenhazel
15:18
greenhazel
15:18
greenhazel
15:17
Nie ma nic bardziej intrygującego dla mężczyzny niż kobieta, która jest skrzyżowaniem anioła i diabła.
— Tomasz Jastrun
greenhazel
15:13
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
greenhazel
14:57
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...